bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

OPIS ELEMENTÓW NA STRONIE


Menu - menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej instytucji.

Redakcja BIP - odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu

Rejestr zmian - odnośnik do podstrony zawierającej informację o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcześniej do Biuletynu.
Wyszukiwarka - okno wyszukiwarki ogólnej.

NAWIGACJA
Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów „Menu". Klikając w jeden z aktywnych elementów menu użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu". Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów.
Na stronę główną przenosi link „Dane instytucji" dostępny z każdego poziomu Biuletynu.


PRACA Z DOKUMENTAMI
Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z poziomu Menu, Wyszukiwania oraz z poziomu Rejestru zmian.

Dostępność z poziomu „Menu".
Klikając w jeden z elementów aktywnych Menu użytkownik zostaje przeniesiony do wybranej strony.


Dostępność z poziomu wyszukiwania
Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania i wysłaniu formularza np. poprzez wcisniecie klawisza Enter na klawiaturze, pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, bądź treści szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.


Dostępność z poziomu „Rejestru zmian".
Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne. Po kliknięciu w odnośnik „Rejestr zmian" dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę dokumentów, na których dokonywane były zmiany wraz z opisem tych zmian. Klikając na dokumen użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

WYSZUKIWANIE
Wyszukiwanie rozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwarki frazy i wysłaniu zapytania np. poprzez wciśnięcie klawisza Enter na klawiaturze. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele znalezionych pozycji.Opublikował: Łukasz Zawadzki
Publikacja dnia: 12.04.2017
Podpisał: Łukasz Zawadzki
Dokument z dnia: 12.04.2017
Dokument oglądany razy: 798